تبلیغات
حاج احمد صفری - جلسه هم اندیشی با حامیان ستادی باحضور برخی چهره های شاخص و شناخته شده مردمی جهت تشکیل کارگروه های ستادی مرتبط